Rønde og Omegns Sportsfiskerforening
Fangstrapporter statår: 2015

The FREQ Procedure

Navn Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Carsten Nørgaard 46 51.11 46 51.11
Huggo Adamsen 19 21.11 65 72.22
Ib Christensen 11 12.22 76 84.44
John Gyldenløve 1 1.11 77 85.56
Lars Knudsen 1 1.11 78 86.67
Ole Christensen 2 2.22 80 88.89
Ole Svenningsen 10 11.11 90 100.00

Fiskeart Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Gedde 4 4.44 4 4.44
Havørred - F 36 40.00 40 44.44
Havørred - S 16 17.78 56 62.22
Hornfisk 4 4.44 60 66.67
Laks - F 5 5.56 65 72.22
Regnbue - P&T 21 23.33 86 95.56
Sild 4 4.44 90 100.00

Land Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Danmark 88 97.78 88 97.78
Sverige 2 2.22 90 100.00

Fra båd
FromBoot Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
N 90 100.00 90 100.00

Århus Amt
AarhusAmt Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
I 61 67.78 61 67.78
U 29 32.22 90 100.00

Måned
Moned Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
2 2 2.22 2 2.22
3 16 17.78 18 20.00
4 15 16.67 33 36.67
5 8 8.89 41 45.56
6 3 3.33 44 48.89
7 11 12.22 55 61.11
8 12 13.33 67 74.44
9 9 10.00 76 84.44
10 4 4.44 80 88.89
11 5 5.56 85 94.44
12 5 5.56 90 100.00

Indberettede fangster.
Rapport lavet 11. november 2015 kl. 23:49