Rønde og Omegns Sportsfiskerforening
Fangster der indgår i antal-konkurrencen: 2017

Navn=Carsten Nørgaard

Dato Fiskeart Vaegt Laengde Sted Rapportnr
29-12-2016 Regnbue - P&T 2750 57,0 Pind Mølle 2017-005

Navn=Ole Svenningsen

Dato Fiskeart Vaegt Laengde Sted Rapportnr
04-11-2016 Havørred - S 1250 51,0 Revet ved Nappedam 2017-001
    4000      

Fisk fanget i Danmark
Rapport lavet 28. februar 2017 kl. 12:10